dijous, 28 de gener de 2021

MENJADOR OBERT A PARTIR DE DILLUNS

 DILLUNS 1 DE FEBRER COMENÇARÀ A FUNCIONAR EL SERVEI DE MENJADOR

Benvolgudes famílies,

Una vegada acabat el període de sol·licitud de places, vos informam que no serà necessari publicar la llista d'admesos ni aplicar els criteris descrits amb anterioritat, perquè hi ha hagut menys demandes que places disponibles. 

El preu del menú diari per a l'alumnat tant fixo com eventual encara es troba en procés de negociació. Els preus del menús oscil·laran en funció de l'augment o disminució de l'alumnat fixo.


LA RESERVA DE PLAÇA PER A L'ALUMNAT EVENTUAL ES POT FER TELEFÒNICAMENT ENTRE LES 8'30H I LES 9'30H  (telf  971 84 38 65),  I AMB UNA  ANTELACIÓ DE FINS A 7 DIES.

divendres, 22 de gener de 2021

NOVETATS SERVEI DE MENJADOR

CRITERIS I PROCÉS D'ADMISSIÓ DE PLACES DEL SERVEI DE MENJADOR


Un cop celebrada la darrera sessió del consell escolar, us comunicam quin és l'ordre dels criteris que tendrem en compte en el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de places existents.

En primer lloc tendrà prioritat de plaça L'ALUMNAT FIXO AMB BECA DE MENJADOR, i després L'ALUMNAT FIXO SENSE BECA, la prioritat s'establirà en funció del major o menor nombre de dies setmanals contractats.

Si hi ha més alumnat QUE SOL·LICITI el servei que nombre de places disponibles, els criteris que tendrem en compte a l'hora de fer la selecció seguiran el següent ordre d'importància:

1. Alumnat que ha rebut beca de servei de menjador.

2. Alumnat amb família monoparental.

3. Alumnat amb progenitors que no poden, cap dels dos, recollir el seu fill/a de l'escola per motiu del seu horari laboral .

4. Fills i filles de persones treballadores en el centre.


Com es pot sol·licitar una plaça?

- A partir de dimarts dia 26 de gener i fins dijous dia 28, ambdós inclosos, es pot presentar la documentació pertinent per correu electrònic a:  briera@ceipmolidenxema.com 

A l'apartat de l'assumpte heu d'escriure SOL·LICITUD PLAÇA MENJADOR i en el cos del correu hi ha d'aparèixer EL NOM I DOS LLINATGES DE L'ALUMNE/A, i la situació que voleu justificar (apartat 2, 3, o 4).

La documentació enviada ha de servir per a justificar la situació que es vol demostrar:

- No cal enviar documentació en el cas que l'alumne/a hagi rebut beca de menjador.

- En cas que l'alumne/a pertanyi a una família monoparental, s'ha de presentar una còpia del llibre de família.

- En el cas que cap dels dos progenitors puguin recollir l'infant per motius laborals, s'ha de presentar el corresponent paper justificant de l'empresa, incloent l'horari l'aboral.


Pel que fa a l'alumnat eventual o esporàdic, cal assenyalar que tendran opció d'usar el servei, sempre i quan quedi alguna plaça disponible.

LA RESERVA DE LA PLAÇA EVENTUAL ES PODRÀ FER TELEFÒNICAMENT, AMB UNA ANTELACIÓ DE FINS A 7 DIES.

dimarts, 19 de gener de 2021

SONDEIG SOBRE L'ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR

 Benvolgudes famílies,

Aquesta circular és per a convidar-vos a participar en un sondeig sobre el servei de menjador que, en breu, es posarà en funcionament; la finalitat, és conèixer les vostres intencions d'ús del servei.

Si no estau interessats en el servei de menjador, IGNORAU AQUESTA PUBLICACIÓ.

I, si hi estau interessats, per favor, clicau sobre l'enllaç i emplenau el formulari : https://forms.gle/gdq5NMD369oSRzbM9


Atentament, 

L'equip directiu.

divendres, 15 de gener de 2021

L'ADEQUACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR CONTINUA ENDAVANT

Benvolgudes famílies,

Així com podeu veure a les imatges, continuen endavant les tasques de muntatge de l'aula menjador en el terreny del Molí d'en Beió.


Aquesta publicació és per avançar-vos que l'aforament màxim de l'aula prefabricada serà de 15 o 16 alumnes. En el cas que la demanda de places sigui superior a les disponibles, hi haurà una sèrie de criteris que determinaran l'ordre d'admissió. Aquests criteris són els que apareixen a l'article 4 del Boib Num. 131 de 18-09-2003.  
En el consell escolar de la pròxima setmana es decidirà quin ordre de prioritat han de tenir aquests criteris. Farem la publicació corresponent, de seguida que s'hagi decidit.

dimarts, 12 de gener de 2021

SERVEI DE MENJADOR CEIP MOLÍ D'EN XEMA 2021

 
             EN BREU COMENÇARÀ A FUNCIONAR EL SERVEI DE MENJADOR Com sabeu, arran de l’actual situació sanitària són molts els canvis que s’han hagut d’introduir en el dia a dia de l’escola. El funcionament del servei de menjador també se n’ha vist afectat, i de moment, el que us podem avançar al respecte és el següent:   • El servei de menjador s’oferirà en una aula prefabricada que s’ha instal·lat en el terreny del parc del Molí d’en Beió.

  • L’empresa que gestionarà el servei és “Asturservicios La Productora”, la mateixa del curs anterior. No obstant això, el preu del menú variarà de manera significativa atès que hi haurà menys usuaris però més monitors.

  • El menú diari per infant tendrà un cost orientatiu d’entre 9 i 10 €. Aquest preu pot augmentar o disminuir al llarg del curs en funció del nombre d’usuaris.

  • L’alumnat es traslladarà a l’aula-menjador acompanyat d’una persona monitora i/o d’una persona docent del centre. La durada del servei serà de les 14h a les 16h i la recollida dels infants es farà a l’aula-menjador situada en el parc del Molí d’en Beió.

  • Per a apuntar els vostres fills i filles al servei de menjador podeu telefonar entre les 8:30h i les 9:30h del matí al telèfon 971 843 865. 

  • EL PAGAMENT DEL SERVEI NOMÉS ES PODRÀ EFECTUAR A TRAVÉS DEL BANC.


De seguida que tenguem més informació, la publicarem amb immediatesa.