dijous, 17 de juny de 2021

PLA ESTRATÈGIC 2021-2025

Benvolgudes famílies, aquesta entrada és per informar-vos que a l'apartat de documents d'aquest mateix blog, s'ha penjat el Pla Estratègic 2021-25

Aquest pla ha estat presentat per l'equip directiu que entra dia 1 de juliol, i ha estat aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar del centre.

dimarts, 15 de juny de 2021

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ ADMISSIÓ NOUS ALUMNES

 Aquesta entrada és per recordar que dia 17 de juny surt el llistat definitiu del procés d'admissió de nous alumnes. 

Dijous 17 o divendres 18, heu de recollir a la secretaria del centre el sobre per formalitzar la matrícula. L'horari de recollida d'aquests sobres serà entre les 9'10h i les 13'30h

Dins els sobres trobareu la documentació que heu de retornar així com fulls informatius en relació al periode d'adaptació de l'alumnat de 3 anys, APIMA, reunions del mes de setembre...

La documentació s'ha de retornar entre dia 21 i 28 de juny en el dia i hora acordats amb la persona administrativa del centre.

dilluns, 7 de juny de 2021

ENTREGA DE LES NOTES DE FINAL DE CURS

 Benvolgudes famílies,


Us informam que les notes del 3r trimestre s’entregaran en mà a l’alumnat dia 22 de juny. Podreu veure els informes a través del Gestib a partir del mateix dimarts dia 22 a les 15h.

 
Si, en motiu dels resultats de l’avaluació de final de curs, hi ha alguna família que estigui interessada en parlar personalment amb la persona tutora, cal que li envieu una sol·licitud de tutoria mitjançant els canals habituals (nota a l’agenda, correu electrònic o correu al Gestib). La persona tutora concretarà personalment amb cada una de les famílies interessades l’hora i la manera en què es durà a terme la tutoria.


dimarts, 1 de juny de 2021

NOUS AGRUPAMENTS CURS 2021-22

 

Benvolgudes famílies,

Aquesta publicació és per seguir donant-vos informació sobre la reorganització dels grups-aula de cara al curs 2021-2022.

Així com us vàrem explicar a una publicació del passat 29 d’abril, a partir del mes de setembre hi haurà cursos que podran tornar ser de 3 unitats, mentre que n’hi ha d’altres que hauran de continuar sent de 4 unitats.

A hores d’ara us podem confirmar que, de cara al proper curs 2021-22:

  • Els nivells escolars des de 3 anys i fins a 4t de primària estaran formats, cada un d’ells, per 3 grups.

  • Mentre que, tant els nivells de 5è com el de 6è de primària estaran formats, cada un d’ells, per 4 grups.

Per què els nivells de 5è i 6è de primària estaran formats per 4 grups en comptes d’estar formats només per 3 grups?

Perquè si només fossin de 3 grups, les ràtios superarien els 26 alumnes per aula, i segons les instruccions donades per la Conselleria d’Educació, actualment, les ràtios no poden superar aquest nombre. 

Pel que fa a la composició dels grups-aula,  tots els nivells del centre, excepte els grups de 3 anys d’aquest curs 2020-21 ES TORNARAN AGRUPAR.

Els criteris que s’aplicaran per a fer els nous agrupaments seran els següents: 

  • Equilibri quant  al nombre de nins i nines.

  • Equilibri quant  al nombre d’alumnat NESE i NEE.

  • Equilibri quant al nombre d’alumnat que comparteix la mateixa llengua materna. 


Els motius pels quals la composició dels grups no podrà ser la mateixa que en el curs 2019-20 és perquè des de llavors i fins a hores d’ara hi ha hagut tant altes com baixes dins tots els grups-aula i, conseqüentment, aquest fet condiciona la configuració dels nous agrupaments.

Quan podran conèixer les famílies interessades la composició del grup del seu fill/a per al curs vinent?

Tenint en compte el que us acabam d’explicar i sabent que en aquests moments no és possible anticipar quantes noves matrícules hi haurà durant els mesos d’estiu, ni tampoc el nombre de baixes; el més probable és que no puguin saber-ho abans del mes de setembre.

Atentament,

L’equip directiu.