dimarts, 1 de juny de 2021

NOUS AGRUPAMENTS CURS 2021-22

 

Benvolgudes famílies,

Aquesta publicació és per seguir donant-vos informació sobre la reorganització dels grups-aula de cara al curs 2021-2022.

Així com us vàrem explicar a una publicació del passat 29 d’abril, a partir del mes de setembre hi haurà cursos que podran tornar ser de 3 unitats, mentre que n’hi ha d’altres que hauran de continuar sent de 4 unitats.

A hores d’ara us podem confirmar que, de cara al proper curs 2021-22:

  • Els nivells escolars des de 3 anys i fins a 4t de primària estaran formats, cada un d’ells, per 3 grups.

  • Mentre que, tant els nivells de 5è com el de 6è de primària estaran formats, cada un d’ells, per 4 grups.

Per què els nivells de 5è i 6è de primària estaran formats per 4 grups en comptes d’estar formats només per 3 grups?

Perquè si només fossin de 3 grups, les ràtios superarien els 26 alumnes per aula, i segons les instruccions donades per la Conselleria d’Educació, actualment, les ràtios no poden superar aquest nombre. 

Pel que fa a la composició dels grups-aula,  tots els nivells del centre, excepte els grups de 3 anys d’aquest curs 2020-21 ES TORNARAN AGRUPAR.

Els criteris que s’aplicaran per a fer els nous agrupaments seran els següents: 

  • Equilibri quant  al nombre de nins i nines.

  • Equilibri quant  al nombre d’alumnat NESE i NEE.

  • Equilibri quant al nombre d’alumnat que comparteix la mateixa llengua materna. 


Els motius pels quals la composició dels grups no podrà ser la mateixa que en el curs 2019-20 és perquè des de llavors i fins a hores d’ara hi ha hagut tant altes com baixes dins tots els grups-aula i, conseqüentment, aquest fet condiciona la configuració dels nous agrupaments.

Quan podran conèixer les famílies interessades la composició del grup del seu fill/a per al curs vinent?

Tenint en compte el que us acabam d’explicar i sabent que en aquests moments no és possible anticipar quantes noves matrícules hi haurà durant els mesos d’estiu, ni tampoc el nombre de baixes; el més probable és que no puguin saber-ho abans del mes de setembre.

Atentament,

L’equip directiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada