divendres, 30 d’octubre de 2015

COMPONENTS MESA ELECTORAL CONSELL ESCOLAR


La Junta Electoral del CEIP Molí d'en Xema,
reunida dimecres 28 d'octubre, i mitjançant sorteig públic,
comunica els pares i mares del centre que formaran la mesa electoral de les eleccions al Consell Escolar que tendran lloc dimarts 10 de novembre de 2015.VOCAL 1: MARGALIDA BINIMELIS MATAMALAS
VOCAL 2 : PEDRO ROSSELLÓ SUREDA

SUPLENTS:
VOCAL 1: JUAN GALLARDO LLODRÀ
VOCAL 2 : MARTÍ ADROVER FLUXÀ

RECOMANACIONS PER A LA CONVIVÈNCIA

Les escoles són centres d'aprenentatge i centres de convivència. 

La convivència ha de ser un mitjà i un objectiu per a la nostra escola.   Aquest objectiu implica un esforç de responsabilitat permanent i un creixement personal, social i cultural de tots els membres de la comunita educativa. 

La  convivència és responsabilitat de tots: equip docent, infants i famílies.

És bàsic per a la convivència parlar molt i escoltar més, i fer-ho amb un to optimista i positiu. El diàleg suposa tenir una actitud d'escolta activa. 

 Des de la nostra escola vos volem aportar una sèrie de recomanacions per a resoldre els diferents conflictes que vagin sorgint i vetllar per la bona conviència escolar: 

1. Escoltar activament als vostres fills/es. 
2. Valorar si el nin/a és capaç de resoldre la situació per ell mateix, si no recomanar-li que parli amb el /la seu/a tutor/a. 
3. Evitar magnificar la situació: no comentar-ho al grup de Watsapp ni a altres situacions grupals. 
4. Si no es resol, demanar cita amb el/la tutor/a. El/la tutor/a cercarà la millor solució per a cada una de les situacions. 
5. Si no es resol el problema, demanar cita a l'equip directiu.
 

EXCURSIONS I SORTIDES DEL MES DE NOVEMBRE

Durant el mes de novembre hi ha  programades les següents activitats i sortides:

- DIMARTS 3 :  Sortida Parc de Llevant 4t A i B
                           Activitat de Comerç  Just grups de 1r EP

- DIMECRES 4:  Activitat de Comerç  Just grups de 2n EP

- DIVENDRES 6: Activitat musical grups 5 anys i 1r EP

- DIMARTS 10:  Activitat musical grups 2n EP i 3r EP

- DIVENDRES 13: Sortida Sa Canova 2n C EP
                                Sortida S'Altra Senalla grup 6è EP

- DIVENDRES 20:  Sortida Sa Canova 2n A  EP

- DIJOUS 26:  Sortida Sa Canova 2n B EP

- DIVENDRES 27: Sortida Puig d'Alanar grups de 3 anys

- DILLUNS 30:  Activitat musical grups 3 anys i 4 anys


Recordau aquestes activitats i sortides poden patir canvis de dia en funicó de diversos factors.

dilluns, 19 d’octubre de 2015

CANDIDATURES

Vos recordam que, a partir d'avui i fins dia 26 d'octubre queda obert el plaç de presentació de candidatures de pares i mares al Consell Escolar. La documentació a presentar és DNI i fotografia en color tamany carnet.

Vos animam a que hi participeu!!!!

dimecres, 7 d’octubre de 2015

CALENDARI D'ACTUACIONS ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

Avui s'ha reunida la Junta Electoral del Consell Escolar. Està formada per un pare (Joan Nadal Alcover) i una mestra (Mònica Valero Nicolau), resultants dels sorteig realizat divendres 2 d'octubre.

S'ha establert el següent calendari d'actuacions (que també rebreu en paper):
7 d’octubre
Constitució de la junta electoral

8 d’octubre
Publicació del cens de pares i mares. Estarà a disposició de tothom a la secretaria del centre (pregam es respecti l’horari de secretaria)
Teniu fins dia 14 d’octubre a les 9h per fer les possibles reclamacions a la secretaria del centre.
16 d’octubre
Publicació del cens definitiu

Del 19 al 26 d’octubre


Presentació de les candidatures per formar part del Consell Escolar com a representat dels pares.
Documentació a presentar: DNI i fotografia mida carnet.

26 d’octubre
Publicació de les candidatures definitives.

28 d’octubre


Junta electoral: Sorteig dels components de la mesa electoral i la seva publicació.
S’informarà personalment a les persones que hagin de formar part d’aquesta mesa.
Del 27 d’octubre al 6 de novembre
Campanya electoral del Consell Escolar.

Dimarts 10 de novembre
Eleccions al Consell Escolar.
Horari: 9h-10h
           13’30h-14’30h
           18’30h-20’30h


Esperam la participació de totes i tots, ja que aquest és l’òrgan on els pares teniu representació en el centre.