dimarts, 25 de setembre de 2018

CALENDARI ESCOLAR CURS 18-19El calendari escolar del centre és el que ve donat a les instruccions, per la qual cosa queda de la següent manera:

Les activitats lectives es varen iniciar dia 12 de setembre de 2018 i finalitzaran dia 21 de juny de 2019.

Dies festius:

-          12 d’octubre de 2018 (Festa Nacional)

-          1 de novembre de 2018 (Tots Sants)

-          6 de desembre 2018 (Constitució)

-          17 de gener de 2019 (festa local)

-          1 de març de 2019(festa de la Comunitat)

-          1 de maig de 2019 (festa del treballador)

Dia no lectiu:

-          28 de febrer de 2019 (festa escolar unificada)

Dies festius de lliure disposició:

-          2 de novembre de 2018 (lliure disposició)

-          7 de desembre de 2018  (recuperació festa local de Sant Jaume) 
 
-          4 de març de 2019 (lliure disposició)
 

Vacances escolars:

-          Nadal: del 24 de desembre de 2018 al 6 de gener 2019 (ambdós inclosos)

-          Pasqua: del 18 al 28 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)Dia 16 de gener les activitats lectives acabaran a les 12h per tal de facilitar la participació en l’inici de la festa local de Sant Antoni.

divendres, 14 de setembre de 2018

MENJADOR ESCOLAR

Informar-vos que hem pogut negociar amb l'empresa que gestiona el servei de menjador el tema del pagament dels alumnes fixes. Queda de la següent manera:
s'entén per alumne/a fixe el que queda un mínim de 3 dies setmanals. A final de mes es farà el recompte i es pagarà els dies que hagin quedat. NO S'HAURÀ DE PAGAR PER AVANÇAT.

Queda pendent si s'haurà de pagar per transferència o domiciliació.Vos anirem informant.

CURS 2018/19

Primer de tot benvinguts al nou curs escolar. Aquests dies hem tengut la possibilitat de conèixer i retrobar-nos amb companys, mestres, familíes...dins l'aula i a través de les reunions de famílies.

En aquest bloc continuarem fent publicacions que afectin de manera general a la comunitat educativa del nostre centre.

Siau tots ben arribats.