divendres, 22 de gener de 2021

NOVETATS SERVEI DE MENJADOR

CRITERIS I PROCÉS D'ADMISSIÓ DE PLACES DEL SERVEI DE MENJADOR


Un cop celebrada la darrera sessió del consell escolar, us comunicam quin és l'ordre dels criteris que tendrem en compte en el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de places existents.

En primer lloc tendrà prioritat de plaça L'ALUMNAT FIXO AMB BECA DE MENJADOR, i després L'ALUMNAT FIXO SENSE BECA, la prioritat s'establirà en funció del major o menor nombre de dies setmanals contractats.

Si hi ha més alumnat QUE SOL·LICITI el servei que nombre de places disponibles, els criteris que tendrem en compte a l'hora de fer la selecció seguiran el següent ordre d'importància:

1. Alumnat que ha rebut beca de servei de menjador.

2. Alumnat amb família monoparental.

3. Alumnat amb progenitors que no poden, cap dels dos, recollir el seu fill/a de l'escola per motiu del seu horari laboral .

4. Fills i filles de persones treballadores en el centre.


Com es pot sol·licitar una plaça?

- A partir de dimarts dia 26 de gener i fins dijous dia 28, ambdós inclosos, es pot presentar la documentació pertinent per correu electrònic a:  briera@ceipmolidenxema.com 

A l'apartat de l'assumpte heu d'escriure SOL·LICITUD PLAÇA MENJADOR i en el cos del correu hi ha d'aparèixer EL NOM I DOS LLINATGES DE L'ALUMNE/A, i la situació que voleu justificar (apartat 2, 3, o 4).

La documentació enviada ha de servir per a justificar la situació que es vol demostrar:

- No cal enviar documentació en el cas que l'alumne/a hagi rebut beca de menjador.

- En cas que l'alumne/a pertanyi a una família monoparental, s'ha de presentar una còpia del llibre de família.

- En el cas que cap dels dos progenitors puguin recollir l'infant per motius laborals, s'ha de presentar el corresponent paper justificant de l'empresa, incloent l'horari l'aboral.


Pel que fa a l'alumnat eventual o esporàdic, cal assenyalar que tendran opció d'usar el servei, sempre i quan quedi alguna plaça disponible.

LA RESERVA DE LA PLAÇA EVENTUAL ES PODRÀ FER TELEFÒNICAMENT, AMB UNA ANTELACIÓ DE FINS A 7 DIES.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada