dimecres, 7 de juny de 2017

AJUTS MENJADOR CURS 2017/2018

BOIB NUM.68 3 de juny de 2017

Presentació de sol·licituds i termini:

1.- Emplenar model sol·licitud ANNEX 1.

2.- En cas que l'ajut se sol·liciti per a més d'un membre la petició s'ha de formular en un únic imprès.

3.- Les sol·licituds es poden presentar fins dia 23 de juny de 9:00h a 9:50h a la secretaria del centre.

4.- També s'ha de presentar:
a) DNI, NIF i NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin més de 16 anys.
b) Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres.
c) Certificat de convivència.

5.- A més,
per obtenir punts pel barem:
a) Punts per renda, emplenar l'apartat corresponent de la sol·licitud.
b) Família nombrosa, fotocòpia carnet família nombrosa.
c) Alumne/a, pare/mare, germà/ana amb discapacitat, certificat discapacitat en vigor.
d) Família monoparental, documentació acreditativa de la situació.
e) Incompatibilitat amb l'horari laboral o formatiu, certificat de l'empresa de l'horari de treball.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada