dimecres, 28 d’octubre de 2020

IMPORTANT!!


      ALUMNAT DEL CEIP MOLÍ D'EN XEMA QUE VIU FORA DEL PERÍMETRE CONFINAT


Benvolgudes famílies,

Avui matí prepararem els justificants (que poden ser o bé un certificat o bé un carnet amb el segell del centre) per a l'alumnat que a nosaltres ens consta, perquè ho podem verificar dins el Gestib, viu fora del perímetre de l'area confinada. 

Aquest justificant o carnet que donarem avui a l'alumnat que viu fora del perímetre confinat, servirà per a què pogueu demostrar, en cas de necessitat, que el vostre fill/a està escolaritzat en aquest centre.


Si avui els vostres fills no duen a casa aquest justificant, heu d'enviar un missatge a la persona tutora i l'hi heu de sol·licitar (és suficient escriure que viviu fora del perímetre confinat i que necessitau poder-ho demostrar).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada