divendres, 9 d’octubre de 2020

AJUTS DE MENJADOR CURS 2020-2021 (BOIB núm. 172 de 6 d’octubre de 2020)

 Encara que en el nostre centre, de moment, no s'ofereix el servei de menjador, sí es poden sol.licitar els ajuts si es compleix el que s'explica a continuació.

 

L’objecte d’aquests ajuts és finançar part del cost del servei de menjador escolar d’aquells alumnes, usuaris del servei, que puguin tenir la condició de beneficiaris d’acord amb la convocatòria.


TIPUS DE BENEFICIARIS


1. Beneficiaris directes

- Alumnes que es troben en situació d’acolliment

- Família víctima de violència de genere

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ell o els seus pares o tutors)


2. Beneficiaris per barem. S’han de complir un dels dos requisits següents:

- Tenir una renda familiar que no superi el que determina la convocatòria

- Acreditar tenir una situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


Termini: del 7 al 21 d’octubre (ambdós inclosos)

Lloc: secretaria del centre (abans de venir heu de demanar cita al telèfon 971843865)

Documentació necessària:

- model de la sol·licitud correctament emplenat (Annex 2)

- còpia del DNI del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar

- certificat de convivència

- còpia del llibre de família

- altre documentació en funció de la puntuació a la qual es vuigui optar (carnet de família nombrosa, documentació acreditativa de família monoparental, certificat de discapacitat, etc.)


Més informació (convocatòria, model de sol·licitud, etc.) al següent enllaç: 

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada