dilluns, 11 de desembre de 2017

CURS LLENGUA CATALANA PER PARES I MARES NO CATALANOPARLANTS

El curs de català per pares i mares no catalanoparlants finalment es podrà realitzar. 
Si estau  interessats en realitzar-lo passau durant la setmana per la secretaria de l'escola a fer la inscripció. Les famílies que anteriorment es varen interessar en participar , han de tornar a fer la inscripció.

L'horari del curs serà dimarts i dijous de 18-19'30 hores a l'escola Es Canyar de Manacor.
El curs comença dia 9 de gener i finalitza dia 12 d'abril. 

El preu total del curs és de 30 euros. Tenen una reducció del 50% de l'import de la matrícula les persones següents:
- Desocupades. Cal aportar certificat o fotocòpia de la targeta del SOIB o organisme equivalent que acrediti la condició de desocupat. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a dia 6 de novembre.
- Jubilades o pensionistes. Cal aportar un certificat expedit per l'INESS o un document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.
- Membre de família nombrosa. Cal aportar fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.
- Discapacitades. Cal Aportar la fotocòpia de la targeta acreditativa del grau de discapacitat.
- Tenir el carnet jove europeu (per exemple, el carnetjove<26). Cal aportar una fotocòpia compulsada del carnet. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar-ne l'original.

En cas que no tingueu prou recursos per pagar la matrícula, posau-vos en contacte amb la direcció del centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada