dimarts, 26 d’abril de 2016

ENTREGA SOL·LICITUDS PROCÉS D'ADMISSIÓ

Benvolgudes famílies,

el procés d'entrega de sol·lituds pel procés d'admissió (alumnes nous d'infantil i primària) comença dia 9 de maig i finalitza dia 20 de maig.
Hi ha establert un horari d'entrega de la sol·litud ,  és important el respecteu:

DOCUMENTS NECESSARIS PER A L'ADMISSIÓ D'ALUMNES AL NOSTRE CENTRE:

 • Sol.licitud d'escolarització (dues còpies)
 • Còpia del DNI de l'alumne o de la pàgina del llibre de família
 • Còpia del DNI del pare i de la mare o dels tutors


DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ

 • Certificat d'empadronament o de lloc de treball
 • Certificat expedit pel centre en cas de tenir-hi germans
 • Certificat expedit pel centre en cas que el pare i/o la mare hi treballin
 • Certificat de discapacitat per justificar la discapacitat de l'alumne
 • Certificat de discapacitat per justificar la discapacitat del pare o/i de la mare
 • Carnet de família nombrosa
 • Certificat mèdic per justificar una malaltia crònica de l'alumne

CALENDARI DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ D'INFANTIL I PRIMÀRIA

 • Presentació de sol·licituds: inici: 9 de maig
  finalització: 20 de maig
 • Llistes provisional d'admesos: 6 de juny
 • Reclamacions: inici: 6, 7 i 8 de juny
 • Resolució de les reclamacions: 9 de juny
 • Llistes definitives: 17 de juny
 • Matriculació educació infantil i primària: 22, 23, 24 i 27 de juny. Tots els alumnes admesos a les llistes definitives han de venir al centre a formalitzar la matrícula, en cas contrari, es perd la plaça.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada