dijous, 3 de desembre de 2015

INFORMES D' AVALUACIÓ

Per tal de respectar la normativa actual vigent i la realitat del nostre centre rebreu els informes d'avaluació de la següent manera:

 EDUCACIÓ INFANTIL: 
     - mes de desembre:  informes d'adaptació  alumnes de 3 anys
    - mes de febrer: informes alumnes de 4 i 5 anys
    - mes de juny: informes alumnes 3, 4 i 5 anys

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
S'entreguen informes en els mesos de desembre, abril i juny.
- Els informes dels mesos de desembre i abril seran informes sense nota numèrica (tal com marca el nostre projecte educatiu de centre).
- Els informes del mes de juny inclouran també un informe  amb nota numèrica (tal com marca la llei educativa).
- Els grups de 6è EP seran els únics que rebran durant els tres trimestres informes amb nota numèrica per tal de facilitar el traspàs d'informació a l'etapa d'educació secundària.

En tots els informes de les diferents etapes i cursos trobareu un apartat per retornar signat al tutor/a i on també podreu aportar els vostres comentaris.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada