divendres, 19 d’abril de 2013

PROCÉS DE SELECCIÓ DE DIRECTORS DE CENTRE DOCENTS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

L'equip directiu del nostre centre acaba el seu nomenament aquest curs, per aquest motiu entra dins el procés de selecció de directors de centres docents públics no universitaris.
Aquest procés acaba dins el mes de maig amb el  nou nomenament de l'equip directiu. 
En el nostre centre s'ha presentat un únic projecte per part de na M Antònia Nadal Alcover (directora del centre durant aquests dos darrers anys). A continuació hi ha les persones elegides per claustre, per consell escolar i per la Conselleria d'Educació per tal de fer l'avaluació del nou projecte de direcció. 
COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE DIRECTORS 2013
07013863
CEIP MOLÍ D’EN XEMA
MANACOR
CANDIDAT
M. ANTÒNIA NADAL ALCOVER

REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

NOM
Inspector
PERE MOYÀ
Representant DG Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
NICOLÁS LÓPEZ VIDAL
CEIP PONENT (INCA)
Consell Escolar
JORDI PEDRALS PÉREZ

FRANCISCA RUFIANDIS CABRER
Claustre
RAFEL MOSCARDÓ MONGORT

AINA BOSCH LLULL

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada