ORGANITZACIÓ CURS 2017-2018

CURS 2017/2018

CALENDARI ESCOLAR  


El calendari escolar del centre és el que ve donat a les instruccions, per la qual cosa queda de la següent manera:

Les activitats lectives es varen iniciar dia 13 de setembre de 2017 i finalitzaran el dia 22 de juny de 2018.

Dies festius:

-          12 d’octubre de 2017 (Festa Nacional)

-          1 de novembre de 2017 (Tots Sants)

-          6 de desembre 2017 (Constitució)

-          8 de desembre de 2017 (Immaculada Concepció)

-          17 de gener de 2018 (festa local)

-          1 de març (festa de la Comunitat)

-          1 de maig de 2017 (festa del treballador)

Dia no lectiu:

-          2 de març de 2018 (festa escolar unificada)

Dies festius de lliure disposició:

-          13 d’octubre de 2017 (lliure disposició)

-          30 d’abril de 2018  (recuperació festa local)

Vacances escolars:

-          Nadal: del 25 de desembre de 2017 al 5 de gener 2018 (ambdós inclosos)

-          Pasqua: del 29 de març a 6 d’abril de 2018 (ambdós inclosos)Dia 16 de gener les activitats lectives acabaran a les 12h per tal de facilitar la participació en l’inici de la festa local de Sant Antoni.

HORARIDE DILLUNS A DIVENDRES
7'00h
personal de netetja obri el centre
7’30h-9h
servei d’escola matinera
9h-14h
horari lectiu del centre
14h-16h
servei de menjador
16h-17h
activitats extraescolars
17’30h-21h
activitats clubs esportius (Ajuntament)
21’30h
1 persona de neteja tanca el centre
Sessions lectives:
A EI:

DE DILLUNS A DIVENDRES
9-9.30h
Entrada relaxada a l’aula
9.30-11h
Tasca aula de referència
11-11.30h
Hàbits d’autonomia i berenar
11.30-13.30h
Ambients i tallers
13.30-13.50h
Recollida aula de referència
13.50h
Sortida relaxada

A EP:

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
9-9.50h

Activitats d’aula, racons, grups interactius, especialitats...
9.50-10.40h
10.40-11.30h
11.30-12h
PATI
12-14h
PRIMER CICLE: AMBIENTS
Segon cicle: Activitats d’aula, racons, grups interactius, especialitats...
Primer cicle: Activitats d’aula, racons, grups interactius, especialitats...
SEGON CICLE: AMBIENTS
Activitats d’aula, racons, grups interactius, especialitats...
 

 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
Bàsquet
Futbol
Bàsquet
Futbol
Kangoo
Zumba
Judo
Zumba
Judo
Manualitats

Anglès
Escacs
Anglès


Robotix

Robotix


Teatre

Teatre

No hi haurà activitats extraescolars els següents dies:

 • 22 de desembre
 • 16 de gener
 • 28 de març

  Com cada any, el departament de Cultura de l’Ajuntament ha ofertat activitats educatives. Cada nivell ha triat les que ha considerat més adients per a la seva programació anual. Aquestes activitats es realitzen generalment fora del centre, però sempre dins el nucli de Manacor, per la qual cosa el desplaçament es fa a peu.

  FALTES D’ASSISTÈNCIA
   A educació primària les faltes d’assistència dels alumnes s’han de justificar mitjançant l’agenda. Quan les faltes són continuades es demana el justificant del metge.
   A educació infantil les faltes es justifiquen de paraula directament a la mestra. Quan les faltes són continuades es demana el justificant del metge.

  RELACIÓ FAMÍLIA/ESCOLA
  La relació entre mares, pares i mestres és essencial i indispensable per garantir una educació coherent i eficaç
  Usam diferents canals de comunicació:
  • En els moments d’entrades i sortides
  • A infantil el sobre de comunicació
  • A primària l’agenda
  • A infantil la informació dels plafons de les aules
  • Circulars
  • Bloc de centre i d'aula.
  • Correus electrònics
  •  Reunions trimestrals de grup
  •  Reunions individuals
  •  Cartes
  • APP

  INFORMES
  Els pares i mares d’Educació Primària rebran tres informes durant el curs escolar. Un en finalitzar cada trimestre.A Educació Infantil reben dos informes escrits.

  REUNIONS
  Durant el curs: Entrevistes per informar del procés d’ensenyament aprenentatge dels/les alumnes. L’horari de visites serà comunicat per part de cada tutor/a.

  ENTREVISTES
  L’horari d’entrevistes individuals amb els mestres és els dilluns de 14h a 15h, sempre prèvia cita.

  INDUMENTÀRIA
  S’ha de fomentar una vestimenta còmoda i que no impedeixi l’autonomia dels infants.
  És imprescindible venir a l’escola dutxats i amb la roba neta.
  Heu de respectar els dies d’educació física i psicomotricitat duent roba esportiva. A primària s’ha de dur un necesser amb una tovallola petita i una camiseta de recanvi.

  ROBA PERDUDA
  A la consergeria del centre hi ha una capsa on es guarda la roba i altres objectes perduts. Cada final de trimestre (Nadal, Pasqua i estiu), tot el que no s’ha recollit es du al contenidor de roba. Per això és imprescindible que tot dugui el nom posat.

  PLA DE CONVIVÈNCIA
  Totes les normes que tenim en el centre són per ajudar a tenir una bona convivència entre tota la comunitat educativa.
  El centre disposa d’un protocol de resolució de conflictes amb els alumnes.

  ALIMENTACIÓ
  L’escola fomenta una alimentació sana i equilibrada, per això tenim les següents normes per a les dues etapes d’educació infantil i primària:
  • dimecres dia de la fruita
  • els altres dies berenars variats
  • per beure només es pot dur aigua
  • evitarem la bolleria industrial, les xocolates, sucs i iogurts beguts
  • el berenar s’ha de dur dins una carmanyola i l’aigua dins una cantimplora
  ANIVERSARIS
  Les invitacions de les festes particulars només es repartiran si n’hi ha per a tots els infants de l’aula.

  MEDICAMENTS
  En el centre només s’administraran els medicaments si s’ha signat el full d’autorització específic.

  ACCIDENTS

   Si l’alumne es fa mal en el centre s’actuarà de la següent manera:
  Si és un cas greu telefonam a l'ambulància i després a la família.
  Si no és greu però convé anar a l'hospital, primer avisam a la família. Si la família no arriba telefonarem un taxi i la tutora acompanyarà l'infant. Ens hem de endur la fotocòpia de la targeta de la seguretat social i el permís per anar a l'hospital que està a direcció.


  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada