dimarts, 15 de juny de 2021

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ ADMISSIÓ NOUS ALUMNES

 Aquesta entrada és per recordar que dia 17 de juny surt el llistat definitiu del procés d'admissió de nous alumnes. 

Dijous 17 o divendres 18, heu de recollir a la secretaria del centre el sobre per formalitzar la matrícula. L'horari de recollida d'aquests sobres serà entre les 9'10h i les 13'30h

Dins els sobres trobareu la documentació que heu de retornar així com fulls informatius en relació al periode d'adaptació de l'alumnat de 3 anys, APIMA, reunions del mes de setembre...

La documentació s'ha de retornar entre dia 21 i 28 de juny en el dia i hora acordats amb la persona administrativa del centre.

dilluns, 7 de juny de 2021

ENTREGA DE LES NOTES DE FINAL DE CURS

 Benvolgudes famílies,


Us informam que les notes del 3r trimestre s’entregaran en mà a l’alumnat dia 22 de juny. Podreu veure els informes a través del Gestib a partir del mateix dimarts dia 22 a les 15h.

 
Si, en motiu dels resultats de l’avaluació de final de curs, hi ha alguna família que estigui interessada en parlar personalment amb la persona tutora, cal que li envieu una sol·licitud de tutoria mitjançant els canals habituals (nota a l’agenda, correu electrònic o correu al Gestib). La persona tutora concretarà personalment amb cada una de les famílies interessades l’hora i la manera en què es durà a terme la tutoria.


dimarts, 1 de juny de 2021

NOUS AGRUPAMENTS CURS 2021-22

 

Benvolgudes famílies,

Aquesta publicació és per seguir donant-vos informació sobre la reorganització dels grups-aula de cara al curs 2021-2022.

Així com us vàrem explicar a una publicació del passat 29 d’abril, a partir del mes de setembre hi haurà cursos que podran tornar ser de 3 unitats, mentre que n’hi ha d’altres que hauran de continuar sent de 4 unitats.

A hores d’ara us podem confirmar que, de cara al proper curs 2021-22:

  • Els nivells escolars des de 3 anys i fins a 4t de primària estaran formats, cada un d’ells, per 3 grups.

  • Mentre que, tant els nivells de 5è com el de 6è de primària estaran formats, cada un d’ells, per 4 grups.

Per què els nivells de 5è i 6è de primària estaran formats per 4 grups en comptes d’estar formats només per 3 grups?

Perquè si només fossin de 3 grups, les ràtios superarien els 26 alumnes per aula, i segons les instruccions donades per la Conselleria d’Educació, actualment, les ràtios no poden superar aquest nombre. 

Pel que fa a la composició dels grups-aula,  tots els nivells del centre, excepte els grups de 3 anys d’aquest curs 2020-21 ES TORNARAN AGRUPAR.

Els criteris que s’aplicaran per a fer els nous agrupaments seran els següents: 

  • Equilibri quant  al nombre de nins i nines.

  • Equilibri quant  al nombre d’alumnat NESE i NEE.

  • Equilibri quant al nombre d’alumnat que comparteix la mateixa llengua materna. 


Els motius pels quals la composició dels grups no podrà ser la mateixa que en el curs 2019-20 és perquè des de llavors i fins a hores d’ara hi ha hagut tant altes com baixes dins tots els grups-aula i, conseqüentment, aquest fet condiciona la configuració dels nous agrupaments.

Quan podran conèixer les famílies interessades la composició del grup del seu fill/a per al curs vinent?

Tenint en compte el que us acabam d’explicar i sabent que en aquests moments no és possible anticipar quantes noves matrícules hi haurà durant els mesos d’estiu, ni tampoc el nombre de baixes; el més probable és que no puguin saber-ho abans del mes de setembre.

Atentament,

L’equip directiu.

dilluns, 17 de maig de 2021


Avui matí ens hem trobat el carrer i les entrades del centre ben engalanades. 

GRÀCIES APIMA

 

 

 
 


 

divendres, 7 de maig de 2021

dijous, 29 d’abril de 2021

GRUPS-AULA CURS 21-22

Benvolgudes famílies,

Aquesta publicació és per donar-vos informació sobre la reorganització dels grups-aula de cara al curs 2021-2022.

A dia d’avui, i sempre segons informació rebuda des de la Conselleria d’Educació, podem avancar-vos que a partir del mes de setembre hi haurà cursos que podran tornar ser de 3 unitats, mentre que n’hi ha d’altres que hauran de continuar sent de 4 unitats.


De què dependrà tot plegat?

Pel que fa al nombre de grups per curs, dependrà de l’acceptació o no per part de la Conselleria de Sanitat de les propostes de ràtios per aula que els faci la Conselleria d’Educació. Les ràtios aprovades per al pròxim curs marcaran la necessitat o no, d’haver de reorganitzar el nombre de grups per nivell o curs educatiu segons les possibilitats i realitat de cada centre.


Pel que fa a la composició dels grups, a hores d’ara no és possible saber si els grups continuaran estant formats pels mateixos nins i nines, si aquesta composició es modificarà o si es tornarà a la composició del curs anterior a la pandèmia. Això no obstant, el resultat de la reorganització dels grups podrà ser significativament diferent en funció de les decisions preses a cada nivell, encara que els criteris aplicats siguin comuns a tot el centre.


Aleshores, quan podran conèixer les famílies interessades la composició del grup del seu fill/a per al curs vinent?


Tenint en compte el que us acabam d’explicar i sabent que en aquests moments no és possible saber amb certesa en quin tipus d’escenari començarem el nou curs escolar -tot dependrà de la situació sanitària en què ens trobem a finals del mes d’agost-, el més probable és que no puguin saber-ho abans del mes de setembre.


Si més no, com sempre, a mesura que tenguem nova informació la us comunicarem de seguida. 


Atentament,

L'equip directiu.


dimecres, 28 d’abril de 2021

ESCOLARITZACIÓ: PROCÉS D'ADMISSIÓ DE NOUS ALUMNES

 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ PER A NOUS ALUMNES

 Les persones que volgueu sol·licitar plaça en el nostre centre heu de fer la sol·licitud de manera telemàtica a la pàgina d'escolarització a partir de dia 3 de maig i fins a dia 15 de maig. 

SOL·LICITUD-ESCOLARITZACIÓ 

Quan l'hagiu feta, heu d'imprimir el justificant per presentar-lo en paper (signat pels dos progenitors), juntament amb l'altra documentació que us indiqui el tràmit telemàtic.

La presentació de documentació també s'ha de fer entre els dies 3 i 15 de maig. Pensau que no podrem atendre a tothom el darrer dia.

Vos aconsellam que si ja teniu clar que voleu fer la sol·licitud de plaça en el nostre centre, telefoneu per demanar cita a partir d'aquest divendres 30 d'abril. 

TELÈFON: 971843865 

NO S'ATENDRÀ A NINGÚ SENSE CITA