divendres, 14 de setembre de 2018

MENJADOR ESCOLAR

Informar-vos que hem pogut negociar amb l'empresa que gestiona el servei de menjador el tema del pagament dels alumnes fixes. Queda de la següent manera:
s'entén per alumne/a fixe el que queda un mínim de 3 dies setmanals. A final de mes es farà el recompte i es pagarà els dies que hagin quedat. NO S'HAURÀ DE PAGAR PER AVANÇAT.

Queda pendent si s'haurà de pagar per transferència o domiciliació.Vos anirem informant.

CURS 2018/19

Primer de tot benvinguts al nou curs escolar. Aquests dies hem tengut la possibilitat de conèixer i retrobar-nos amb companys, mestres, familíes...dins l'aula i a través de les reunions de famílies.

En aquest bloc continuarem fent publicacions que afectin de manera general a la comunitat educativa del nostre centre.

Siau tots ben arribats.
dijous, 14 de juny de 2018

ERRADA HORARI ENTREGA NOVES MATRÍCULES

Bon dia,
 hi havia una errada en l'horari d'entrega de noves matrícules. L'horari definitiu és el següent:

- DIVENDRES 22 de 9h a 9'50 h.
- DILLUNS 25 de 12 h a 13'30 h.
- DIMARTS 26  de 9h a 10'30h.
- DIMECRES 27 de 9h a 10'30h.

dimecres, 13 de juny de 2018

"HI HA RES MÉS AVORRIT QUE SER COM ELS ALTRES?"

Informar-vos que avui a les 18'30h a l'Auditorium de Manacor, els nostres alumnes de 3r de primària fan una obra de teatre. El preu de cada entrada és de 2€.

Resultado de imagen de teatre imatges

dijous, 24 de maig de 2018

AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR PEL CURS 2018-19

S'ha obert el termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts de menjador pel curs 2018-19.
Aquestes sol·licituds es poden trobar en el centre o en el següent enllaç:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3358387/

S'ha de presentar les sol·licituds emplenades en el centre i amb la documentació corresponent:
a) DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA: 
- Fotocòpia DNI, NIF o NIE de l'alumne, pare, mare i germans menors d'edat. 
- Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de la nul·litat, separació o divorci s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que ho declari.
- Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar
b) ALTRA DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ:
- Fotocòpia carnet de família nombrosa
- Fotocòpia certificat discapacitat del membre familiar afectat.
- Per infant en acolliment, fotocòpia de la documentació acreditativa de l'acolliment.
- Per família monoparental, fotocòpia de la documentació acreditativa de la situació.
- Els alumnes que es trobin en situació d'acolliment han de presentar un certificat del director/a del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.
- Els alumnes víctima de violència  de gènera han d'acreditar aquesta condició amb la presentació d'una còpa compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si n'és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria.
- Per obtenir punts per a ajuts per motius de desplaçament, s'ha de presentar un certificat emès pel centre en què l'alumne utilitza el transport escolar i un certificat de residència de l'alumne.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el  12 de juny.

dijous, 17 de maig de 2018

SOMRIU

Demà els alumnes de 4t EP participaran en el projecte Somriu en el teatre de Manacor.


Som-riu

CARRERA CONTRA LA FAM

Demà els alumnes de Segon Cicle participaran a "La carrera contra la fam".
Aquesta carrera és per recaudar fons a favor dels projectes de millora contra la desnutrició de la ONG "Acción contra el hambre".

Resultado de imagen de carrera contra el hambre