dijous, 25 de febrer de 2021

dimarts, 16 de febrer de 2021

dilluns, 15 de febrer de 2021

PREUS DEL SERVEI DE MENJADOR

                       MENJADOR ESCOLAR


Benvolgudes famílies,


La Conselleria ha destinat una partida econòmica per al servei de menjador del nostre centre. Aquesta ajuda ha servit per a abaratir el cost del menú diari i, per a disposar d'un monitor extra durant el servei.


Una vegada aplicada l'ajuda, els preus queden de la següent manera:

- 7'43€ diaris, per a l'alumnat que fa ús del servei un mínim del 70% dels dies lectius de cada mes.

- 8'17€ diaris, per a l'alumnat que fa ús del servei menys del 70% dels dies lectius de cada mes.dilluns, 8 de febrer de 2021

dijous, 28 de gener de 2021

MENJADOR OBERT A PARTIR DE DILLUNS

 DILLUNS 1 DE FEBRER COMENÇARÀ A FUNCIONAR EL SERVEI DE MENJADOR

Benvolgudes famílies,

Una vegada acabat el període de sol·licitud de places, vos informam que no serà necessari publicar la llista d'admesos ni aplicar els criteris descrits amb anterioritat, perquè hi ha hagut menys demandes que places disponibles. 

El preu del menú diari per a l'alumnat tant fixo com eventual encara es troba en procés de negociació. Els preus del menús oscil·laran en funció de l'augment o disminució de l'alumnat fixo.


LA RESERVA DE PLAÇA PER A L'ALUMNAT EVENTUAL ES POT FER TELEFÒNICAMENT ENTRE LES 8'30H I LES 9'30H  (telf  971 84 38 65),  I AMB UNA  ANTELACIÓ DE FINS A 7 DIES.

divendres, 22 de gener de 2021

NOVETATS SERVEI DE MENJADOR

CRITERIS I PROCÉS D'ADMISSIÓ DE PLACES DEL SERVEI DE MENJADOR


Un cop celebrada la darrera sessió del consell escolar, us comunicam quin és l'ordre dels criteris que tendrem en compte en el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de places existents.

En primer lloc tendrà prioritat de plaça L'ALUMNAT FIXO AMB BECA DE MENJADOR, i després L'ALUMNAT FIXO SENSE BECA, la prioritat s'establirà en funció del major o menor nombre de dies setmanals contractats.

Si hi ha més alumnat QUE SOL·LICITI el servei que nombre de places disponibles, els criteris que tendrem en compte a l'hora de fer la selecció seguiran el següent ordre d'importància:

1. Alumnat que ha rebut beca de servei de menjador.

2. Alumnat amb família monoparental.

3. Alumnat amb progenitors que no poden, cap dels dos, recollir el seu fill/a de l'escola per motiu del seu horari laboral .

4. Fills i filles de persones treballadores en el centre.


Com es pot sol·licitar una plaça?

- A partir de dimarts dia 26 de gener i fins dijous dia 28, ambdós inclosos, es pot presentar la documentació pertinent per correu electrònic a:  briera@ceipmolidenxema.com 

A l'apartat de l'assumpte heu d'escriure SOL·LICITUD PLAÇA MENJADOR i en el cos del correu hi ha d'aparèixer EL NOM I DOS LLINATGES DE L'ALUMNE/A, i la situació que voleu justificar (apartat 2, 3, o 4).

La documentació enviada ha de servir per a justificar la situació que es vol demostrar:

- No cal enviar documentació en el cas que l'alumne/a hagi rebut beca de menjador.

- En cas que l'alumne/a pertanyi a una família monoparental, s'ha de presentar una còpia del llibre de família.

- En el cas que cap dels dos progenitors puguin recollir l'infant per motius laborals, s'ha de presentar el corresponent paper justificant de l'empresa, incloent l'horari l'aboral.


Pel que fa a l'alumnat eventual o esporàdic, cal assenyalar que tendran opció d'usar el servei, sempre i quan quedi alguna plaça disponible.

LA RESERVA DE LA PLAÇA EVENTUAL ES PODRÀ FER TELEFÒNICAMENT, AMB UNA ANTELACIÓ DE FINS A 7 DIES.

dimarts, 19 de gener de 2021

SONDEIG SOBRE L'ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR

 Benvolgudes famílies,

Aquesta circular és per a convidar-vos a participar en un sondeig sobre el servei de menjador que, en breu, es posarà en funcionament; la finalitat, és conèixer les vostres intencions d'ús del servei.

Si no estau interessats en el servei de menjador, IGNORAU AQUESTA PUBLICACIÓ.

I, si hi estau interessats, per favor, clicau sobre l'enllaç i emplenau el formulari : https://forms.gle/gdq5NMD369oSRzbM9


Atentament, 

L'equip directiu.