dijous, 24 de maig de 2018

AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR PEL CURS 2018-19

S'ha obert el termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts de menjador pel curs 2018-19.
Aquestes sol·licituds es poden trobar en el centre o en el següent enllaç:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3358387/

S'ha de presentar les sol·licituds emplenades en el centre i amb la documentació corresponent:
a) DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA: 
- Fotocòpia DNI, NIF o NIE de l'alumne, pare, mare i germans menors d'edat. 
- Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de la nul·litat, separació o divorci s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que ho declari.
- Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar
b) ALTRA DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ:
- Fotocòpia carnet de família nombrosa
- Fotocòpia certificat discapacitat del membre familiar afectat.
- Per infant en acolliment, fotocòpia de la documentació acreditativa de l'acolliment.
- Per família monoparental, fotocòpia de la documentació acreditativa de la situació.
- Els alumnes que es trobin en situació d'acolliment han de presentar un certificat del director/a del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.
- Els alumnes víctima de violència  de gènera han d'acreditar aquesta condició amb la presentació d'una còpa compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si n'és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria.
- Per obtenir punts per a ajuts per motius de desplaçament, s'ha de presentar un certificat emès pel centre en què l'alumne utilitza el transport escolar i un certificat de residència de l'alumne.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el  12 de juny.

dijous, 17 de maig de 2018

SOMRIU

Demà els alumnes de 4t EP participaran en el projecte Somriu en el teatre de Manacor.


Som-riu

CARRERA CONTRA LA FAM

Demà els alumnes de Segon Cicle participaran a "La carrera contra la fam".
Aquesta carrera és per recaudar fons a favor dels projectes de millora contra la desnutrició de la ONG "Acción contra el hambre".

Resultado de imagen de carrera contra el hambre

ESCOLA D'ESTIU

Enguany l'empresa  Total Fit serà l'encarregada de l'escola d'estiu en el nostre centre. Aquesta proposta ha sigut aprovada per Consell Escolar.
Demà dia 18 de maig a les 19'30 hi haurà una reunió informativa en el menjador de l'escola per explicar el funcionament de l'escola d'estiu, procés d'inscripció, etc.

TotalFit

LLETRA DESEMPAT PROCÉS ESCOLARITZACIÓ CURS 2018-19

EL resultat del sorteig de la lletra de desempat del procés d'admissió pel curs 2018-19
 ha estat  NA.

Recordau que dia 6 de junt penjarem les llistes provisional a l'armari de defora del centre. En aquestes llistes sortirà la puntuació i teniu fins dia 8 de juny per fer les reclamacions en horari de secretaria de l'escola.

dijous, 26 d’abril de 2018

RECORDATORI NORMES DE L'ESCOLA

Per tal de facilitar la convivència en el centre, creiem important recordar que està prohibit l'ús de bicicletes i patinets pel pati de l'escola en els moments d'entrada i sortida. Com ja sabeu, hi ha zones d'aparcament d'aquests mitjans per tal que els vostres fills/es puguin venir a l'escola amb patinet o bicicleta i que quan arribin  ho puguin deixar estacionat.
De la mateixa manera, també aprofitam per recordar que no es poden tocar els tricicles ni el material de l'escola.
Moltes gràcies.

 Imagen relacionada

dilluns, 23 d’abril de 2018

PROCÉ D'ADMISSIÓ PER NOUS ALUMNES D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Vos volem informar del procés d'admissió per nous alumnes d'infantil i primària.
El període de presentació de les sol·licituds és del 3 al 16 de maig.
L'horari de  secretaria per presentar la documentació necessària és el següent:

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
9-9'50 h
13-14 h

9-9'50 h
13-14 h
9-9'50 h

9-9'50 h
13-14 h
9-9'50 h


Podeu fer la sol·licitud de manera telemàtica en el següent enllaç: http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/?campa=yes  i després presentar els documents necessaris a la secretaria del centre. 


DOCUMENTS NECESSARIS PER A L'ADMISSIÓ D'ALUMNES AL NOSTRE CENTRE:

 • Sol·licitud d'escolarització (dues còpies)
 • Còpia del DNI de l'alumne/a, si en té
 • Còpia del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l'alumne/a o certificat de naixement
 • Còpia del DNI del pare i de la mare o dels tutors


DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ

 • Certificat d'empadronament o de lloc de treball
 • Certificat expedit pel centre en cas que el pare i/o la mare hi treballin
 • Certificat de discapacitat per justificar la discapacitat de l'alumne
 • Certificat de discapacitat per justificar la discapacitat del pare o/i de la mare i/o germà
 • Carnet de família nombrosa
 • Certificat mèdic per justificar una malaltia crònica de l'alumne


  FELIÇ DIA DE SANT JORDI!
   
  Resultado de imagen de sant jordi